Екотуризмът: перспектива за развитието на общини Ветово и Gostinu
Европейски фонд за регионално развитие>Румънско Правителство>Българско Правителство>Румъния-България Общи граници - Общи интереси>Ветово>